【bán cá club】'Có doanh nghiệp đồng hành ý tưởng sáng tạo sẽ sớm được ứng dụng'