【tai game quay hu doi thuong】Quân đội phát huy tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng

Đến nay,ânđộipháthuytinhthầntráchnhiệmtrongphòngchốngthamnhũtai game quay hu doi thuong công tác xây dựng dự thảo Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.