【pg slot fish】Truyền thông Italy đánh giá cao ban lãnh đạo mới của Việt Nam

Việc Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo gồm Chủ tịch Quốc hội,ềnthôngItalyđánhgiácaobanlãnhđạomớicủaViệpg slot fish Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã hình thành bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong 5 năm tới.