【live22 free play】Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Tập đoàn Erex của Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định,ủtịchQuốchộitiếplãnhđạoTậpđoànErexcủaNhậtBảlive22 free play Quốc hội Việt Nam sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.