【tìm buýt app】Tờ tiền bị mất số seri có được đổi lại?

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này,ờtiềnbịmấtsốsericóđượcđổilạtìm buýt app khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi. Các đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau:

a) Tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại;

b) Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an;

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số sêri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ điều kiện xét đổi được quy định tại Khoản này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do.Trường hợp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền.

Tờ tiền bị rách mất số seri không phải là căn cứ để đổi tiền. (Ảnh minh họa)

Tờ tiền bị rách mất số seri không phải là căn cứ để đổi tiền. (Ảnh minh họa)

Như vậy, theo quy định hiện hành, việc tờ tiền bị rách mất số seri không phải là căn cứ để đổi tiền, cũng không đảm bảo yếu tố bảo an như quy định.

Thủ tục đổi tiền rách tại các ngân hàng

Với các trường hợp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do biến dạng, rách nát vì lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất hoặc do quá trình lưu thông thì không cần phải nộp giấy tờ gì. Tuy nhiên, nếu đổi tiền rách, hư hỏng do quá trình bảo quản thì cũng cần đảm bảo một số giấy tờ cơ bản như sau:

- Giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, mẫu do ngân hàng cung cấp.

- Khách hàng điền đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm: Tên, CMND hoặc thẻ CCCD, số điện thoại, địa chỉ, số lượng tiền cần đổi, nguyên nhân rách, hư hỏng. Sau đó nộp lại cho nhân viên ngân hàng.

- Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD còn giá trị.