【lộ trình xe buýt】Hải quân Ấn Độ và Sri Lanka tổ chức tập trận song phương hằng năm

Tham gia cuộc tập trận song phương SLINEX-2023,ảiquânẤnĐộvàSriLankatổchứctậptrậnsongphươnghằngnălộ trình xe buýt Hải quân Ấn Độ sẽ điều các tàu INS Kiltan và INS Savitri, trong khi Hải quân Sri Lanka sẽ cử 2 tàu SLNS Vijayabahu và SLNS Samudura.