【joker6969】Thống nhất phương án đầu tư Cao tốc Ninh Bình-Thái Bình

Bộ Giao thông Vận tải cơ bản thống nhất với phương án đầu tư theo đề xuất của tỉnh Ninh Bình,ốngnhấtphươngánđầutưCaotốcNinhBìnhTháiBìjoker6969 tách đoạn qua tỉnh Ninh Bình thành dự án độc lập do UBND tỉnh Ninh Bình là cơ quan chủ quản.