【bản đồ trực tuyến hà nội online】Xử lý tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu doanh nghiệp

Ngày 13/10,ửlýtìnhtrạnglợidụngdanhnghĩabáochíđểsáchnhiễudoanhnghiệbản đồ trực tuyến hà nội online Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Định thông tin, vừa qua một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của các nhà báo, các cơ quan báo chí.

UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát và chấn chỉnh tình trạng trên.

Xử lý tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu doanh nghiệp - 1

Các đại biểu thảo luận giải pháp tăng cường vai trò của báo chí, truyền thông trong quảng bá thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Ông Phạm Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Định - cho hay Sở đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của Chính phủ và chỉ thị của tỉnh.

Sở TT&TT tỉnh Bình Định yêu cầu, khi nhận được đề nghị làm việc của phóng viên báo chí, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị phóng viên xuất trình thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ TT&TT cấp.

Trường hợp phóng viên chưa có thẻ nhà báo, đề nghị xuất trình giấy giới thiệu (kèm giấy tờ tùy thân có dán ảnh).

Giấy giới thiệu chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định, do cơ quan báo chí cấp, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung và thời gian làm việc cụ thể với cơ quan, đơn vị và phóng viên đến làm việc; nội dung làm việc phải đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí mà phóng viên đó được cấp giấy giới thiệu.