【top game bài】Nhà hát Opera Sydney ra mắt nền tảng phát sóng trực tuyến mới

Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhà hát triển khai nhanh hơn nữa kế hoạch gia nhập mạng lưới kỹ thuật số toàn cầu,àhátOperaSydneyramắtnềntảngphátsóngtrựctuyếnmớtop game bài nhân rộng quy mô người dùng cũng như phổ cập các buổi biểu diễn của Nhà hát Opera Sydney.