【bus 01】Việt Nam ủng hộ cải tổ LHQ thành một tổ chức mạnh hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh để Liên hợp quốc có thể hoạt động mạnh hơn và hiệu quả hơn,ệtNamủnghộcảitổLHQthànhmộttổchứcmạnhhơnhiệuquảhơbus 01 quá trình cải tổ, nâng cấp phải mở, dựa trên sự tham vấn rộng rãi và được dẫn dắt bởi các quốc gia thành viên.