【kingkong slot】Mỹ phát hiện ca bệnh bại liệt đầu tiên sau gần một thập kỷ

Cơ quan y tế New York cho biết bệnh nhân là một cư dân tại hạt Rockland,ỹpháthiệncabệnhbạiliệtđầutiênsaugầnmộtthậpkỷkingkong slot cách thành phố Manhattan 48km về phía Bắc. Đây là ca bệnh bại liệt đầu tiên ở Mỹ trong gần một thập kỷ qua.