【nihu】Đề xuất tăng số giờ làm thêm trong 1 tháng và 1 năm của người lao động

TheĐềxuấttăngsốgiờlàmthêmtrongthángvànămcủangườilaođộnihuo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Thường trực Ủy ban đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm theo tháng lên 150%; nghiên cứu, quy định giới hạn số tháng liên tục áp dụng trần tối đa.