【nổ hũ club bắn cá】Kiên Giang ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại tài nguyên rừng

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã lập biên bản xử lý 27 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp,ênGiangngănchặnxửlýhànhvixâmhạitàinguyênrừnổ hũ club bắn cá chuyển cơ quan điều tra, xử lý 3 vụ; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 170 triệu đồng.