【đá gà 369】Tiến trình nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên mức cao nhất